eOFFICE – QUẢN LÝ QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP

DÀNH CHO SHAREPOINT

Giải pháp văn phòng điện tử, môi trường làm việc cộng tác và điều hành trực tuyến hiệu quả dành cho doanh nghiệp. Hãy lựa chọn cho bạn gói quản lý phù hợp với các chức năng được xây dựng sẵn có. Hiệu quả công việc. Tiết kiệm chi phí. Hỗ trợ nhanh chóng.

BASIC

* Price

Email: support@o365.vn
 • Thư viện tài liệu
 • Thư viện hình ảnh
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý văn thư
 • Quản lý công việc
 • Lịch công việc
 • Lịch cơ quan
 • Quản lý tin tức
 • Danh bạ nhân viên
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Quản lý trao đổi công việc
 • Quản lý survey khảo sát
 • Chia sẻ kiến thức Wiki

ENTERPRISEPhổ biến nhất

* Price

Email: support@o365.vn
 • Thư viện tài liệu
 • Thư viện hình ảnh
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý văn thư
 • Quản lý công việc
 • Lịch công việc
 • Lịch cơ quan
 • Quản lý tin tức
 • Danh bạ nhân viên
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Quản lý trao đổi công việc
 • Quản lý survey khảo sát
 • Chia sẻ kiến thức Wiki
 • Giao diện website nội bộ công ty
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý ngày nghỉ phép
 • Quản lý book phòng họp
 • Quản lý tài sản

PREMIUM

* Price

Email: support@o365.vn
 • Thư viện tài liệu
 • Thư viện hình ảnh
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý văn thư
 • Quản lý công việc
 • Lịch công việc
 • Lịch cơ quan
 • Quản lý tin tức
 • Danh bạ nhân viên
 • Quản lý thông tin nhân sự
 • Quản lý trao đổi công việc
 • Quản lý survey khảo sát
 • Chia sẻ kiến thức Wiki
 • Giao diện website nội bộ công ty
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý ngày nghỉ phép
 • Quản lý book phòng họp
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý yêu cầu mua văn phòng phẩm
 • Quản lý Training/đào tạo
 • Quản lý dự án
 • Đánh giá nhân viên

QUI TRÌNH TRIỂN KHAI

Milestone 1

Khảo sát nhu cầu sử dụng tại doanh nghiệp

Milestone 2

Triển khai môi trường Office 365

Milestone 3

Triển khai bộ ứng dụng e-Office dành cho SharePoint

Milestone 4

Nghiệm thu và đưa vào sử dụng

 • Ứng dụng văn phòng online tất cả trong một
 • Môi trường làm việc cộng tác!
 • Tính năng phù hợp dễ dàng chỉnh sửa theo yêu cầu doanh nghiệp
 • Vận hành ổn định 24/7
 • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp